Bergendahls El Kommunikation AB

I samband med genomförd organisationsförändring inom Bergendahls El Gruppen är numera verksamheten i Bergendahls El Kommunikation AB avvecklad. Dock kommer ingångna avtal och åtaganden att fullföljas. Kompetenser avseende styr- och regler, data, larm, audio, CANT och tele återfinns nu i nedanstående koncernbolag.

  • > Service och underhåll: Bergendahls El Service AB
  • > Projekt/entreprenader: Bergendahls El Projekt AB
  • > Styr- och regler: Bergendahls El Energiteknik AB
  • > Behörighet brand/inbrott: Telenta AB